петък, 15 май 2009 г.

Conception

Да концентрираш идея в кратка писмена форма много прилича на създаването на статуя. Две са началата - обективно и субективно. Обективното е камъкът, субективното - идеята. Но за да въплътиш идеята във формата се изисква много, много отдаденост. Длетото са идеите, чукът - самокритиката. С всеки удар анализираш различен аспект от собствения си поглед върху света. Парче по парче оформяш мрамора на собствената си мисъл, полираш ръбовете, премахваш излишното, изпипваш детайлите с инструментите на възприятието. Но често ръцете ти треперят неуверено. Несигурността в крайния резултат е като финия прах, който полепва по дробовете. Ако ръката изневери на твореца, обектът се превръща от статуя в дялан камък. Подобно, ако дадена мисъл не бъде адекватно въплътена във форма, тя или остава неизказана, или се превръща в налудничав брътвеж. А съдбата на безсмислените бълнувания е същата като съдбата на изродите от камък - безименен гроб в степта на нереализираните идеи.

1 коментар: