петък, 4 март 2011 г.

Ignorance


До 1967 г. една секунда е била равна на 1/86400 част от денонощието, което пък винаги варира и много рядко е точно 24 часа. За да се избегне тази неточност, през 1967 г. науката въвежда ново изчисление. Оттогава една секунда вече е равна на продължителността на "9 192 631 700 периода на вибрацията, отговаряща на прехода от възбудено в основно състояние на атома на цезий-133". Proud to be ignorant!, they say, а аз горещо благодаря за алхимията.
Айде сега по-умните от вас да си сметнат колко "периода" остават "до края на даденото от съдията продължение", че аз съм кандидатствал с история.

Няма коментари:

Публикуване на коментар