петък, 21 септември 2012 г.

Дискриминация


От българската Комисия за защита от дискриминация е постъпило преюдициално запитване в Съда на Европейския съюз по жалбата на мургавия малцинствен представител, разбирай циганин, Белов от Монтана. Той сигнализира, че в два квартала на града – „Огоста” и „Кошарник”, имало било практика електромерите да се поставят на 7 метра височина. В жалбата си до КЗД Белов твърди, че такава практика представлява проява на дискриминация спрямо него въз основа на етническия му произход.

В news.bg на 20.09.2012 г. излезе следният материал,според който „Качените нависоко електромери дискриминирали циганите”. Извън посочените квартали електромерите се били поставяли на 1.70 метра височина и това било дискриминация. По преюдициално запитване Съда на Европейския съюз е постановил, че поставянето на електромерите на електрически стълбове на недостъпна височина от 7 м, е „prima facie случай на непряка дискриминация въз основа на етнически произход".

Объркването обаче е генерално, което най-вероятно се дължи на грешния превод на изпозлвания в отговора на запитването латински израз „prima faciae”. Също така в отговорите на преюдициалните запитвания, които са задължителни за всички съдилища във всички държави члени, са формулирани аргументи, които са твърде абстрактни и това се прави с оглед на целите, които трябва да изпълнява отговорът. Второ, prima faciae означава „на пръв поглед”, т.е. „поставянето на 7 метра НА ПРЪВ ПОГЛЕД е дискриминация”, но впоследствие генералният адвокат Кокот привежда юридически аргументи в точно обратния смисъл:
„Според нея такава мярка може да бъде оправдана, доколкото има за цел да предотврати измамите и злоупотребите и да допринесе за осигуряване на качеството на електроснабдяването в интерес на всички потребители, при условие че:
- не могат да бъдат предприети по финансово приемлив начин други, също толкова подходящи мерки за постигане на тези цели, които биха имали по-малко неблагоприятни последици за населението в съответните квартали на града
- взетата мярка не е прекомерно увреждаща за жителите на съответните квартали, при преценката на което трябва надлежно да се отчетат опасността от стигматизиране на дадена етническа група и интересът на потребителите да проследяват индивидуалното си потребление на електроенергия посредством редовен визуален контрол.”
А сега – по-простичко. Първо, фактът, че в една махала живеят много цигани, не я прави „циганска” – това е просто струпване на къщи и всеки може да си купи имот там. Второ, електромерите се качват на по 7 метра височина не защото обитателите на махалата са кафеви, а защото има кражба на ток и злоупотреби. За наличието на престъпност цветът на кожата или етническото самоопределение е ирелевантен – има си закони и те трябва да се спазват. Все едно в съседния апартамент да живеят китайци-взломаджии, които да ме осъдят, че ги дискриминирам, защото нощем си заключвам входната врата.

Т.е. никой не дискриминира циганина Белов, комуто на всичкото отгоре въобще не му е работа да се занимава къде точно му се намира електромерът, а аргументите му са абсурдни.

Няма коментари:

Публикуване на коментар